top of page

            Program mladih vozača za  škole

 

DAP Education Australia Pty Ltd  vjeruju da je proaktivnost u obrazovanju mladih  sudionika u prometu, najbolji je oblik djelovanja i to će pomoći u smanjenju smrtnih slučajeva i prometnih prekršaja na našim cestama.

 

Naš cilj za mlade vozače je spriječiti ih da postanu statistika, stoga ponudimo Program za mlade vozače kako bismo ih educirali o posljedicama njihovih postupaka na cesti i kako bismo ih držali izvan našeg sudskog sustava.

 

Program mladih vozača  traje tri - četiri sata s pauzom u sredini. Postoji knjižica koju učenici mogu pratiti s PowerPoint prezentacijom i demonstracijama.

 

Zadovoljavamo potrebe studenata, individualnim modulima.

 

Za više informacija ili rezervaciju grupe, kontaktirajte nas već danas.

bottom of page